top of page

Om Nyvest Centret

Nyvest Centret er en selvejende institution og består af Nylars Samlingshus og Nyvest hallen. Samlingshuset, som er over 100 år gammelt, fungerer som samlingssted til fester, møder og generalforsamling. I forbindelse med Samlingshuset er et stort køkken, hvor der laves mad til Samlingshusets arrangementer og Nyvesthallens cafeteria. 

 

Organisering

 

Nyvest Centret har sin egen bestyrelse, som består af 6 medlemmer, der vælges på repræsentantskabsmøde, som afholdes årligt. Repræsentantskabet består af medlemmer fra Nyvest Idrætsforening, Nyvest Forældre og Støtteforening, Nylars Borgerforening, Arnager Borgerforening, Lobbæk Borgerforening og Vestermarie by og Sogneforening.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften af Nyvest Centret. 

Den daglige drift af Nyvest Centret og Nylars Samlingshus varetages af centerleder Martin Schjerning. 

 

Lidt historie

I 1969 blev Åkirkeby Kommune til. Nylars Sogn havde da besluttet, at der skulle bygges en idrætshal i Nylars. Der blev bygget en halv hal til start. Den stod færdig omkring 1970.

I 1979-1980 havde Nyvest sparet sammen til en udvidelse af den halve hal til en hel idrætshal. Dette var bla. sket ved afholdelse af havnefester i Arnager. I forbindelse med udvidelsen blev der lavet et hæfte. Hvis du ligger inde med billeder eller andet historisk materiale, er vi meget interesserede i at modtage det.

Kontakt venligst centerlederen i Nyvest Centret på nyvestcentret@mail.dk

Brug af hal og samlingshus

Er I en forening der ønsker tid i hallen, kan tiderne bookes via Conventus. Kontakt os på tlf. 56972245, hvis I har brug for hjælp. Ønsker i at bruge hallen- og ikke er en forening - er det nemmeste at kontakte os på mail: nyvestcentret@mail.dk 

Ønsker I at bruge Nylars Samlingshus så kontakt os ligeledes på nyvestcentret@mail.dk 

bottom of page